KBM ANTI-CHURN MACHINE (KAM)

KAM je řešení výrazně zvyšující efektivitu zdrojů, které využíváte k udržení zákazníků odcházejících ke konkurenci. Umožňuje reagovat na signály, vydávané zákazníkem před svým odchodem, a dokonce dovolí předpovídat, kteří zákazníci budou chtít vztah s Vaší společností ukončit.

Stáhnout produktový list

KBM ANTI-CHURN MACHINE (KAM)

Proč právě KAM?

Tržní penetrace produkty často přesahuje 100%. V takovém prostředí je velmi obtížné získat nové kvalitní (bonitní) zákazníky. Proto u všech společností nabývá čím dál tím více na významu práce se stávajícím zákazníky, zejména snaha nepřijít o kvalitní zákazníky, které již společnost má. Naopak proti této snaze jdou snahy konkurentů získat právě tyto – bonitní – klienty do své vlastní báze.

Retenční aktivity jsou velmi fi nančně náročné a proto je neefektivní je realizovat pro všechny zákazníky ať už v celé bázi nebo ve vybrané skupině (např. VIP zákazníci)

KAM pomáhá správně identifi kovat rizikové zákazníky a zahájit cílenou nadstandardní péči právě o ně.

Co dokážete s KAMem?

 • Budete schopni identifi kovat:
  • ohrožené zákazníky, kteří již uvažují o odchodu ke konkurenci (tzv. event based management).
  • zákazníky, u kterých je riziko, že v krátkém časovém období začnou uvažovat o odchodu ke konkurenci (tzv. churn prediction management).
 • Budete znát přesnou pravděpodobnost, s jakou k odchodu dojde. Díky tomu budete schopni zkalkulovat, kolik fi nančních prostředků můžete alokovat do „záchranné“ akce, aby výsledkem bylo zvýšení profi tu pro Vaši společnost.
 • Budete znát profil těchto ohrožených zákazníků jak z hlediska jejich chování s Vaším produktem, tak z pohledu life-style (pokud bude požadováno). Na základě toho budete schopni připravit záchrannou nabídku přesně orientovanou na ohrožené zákazníky.
 • Budete znát klíčové aktivity (eventy) a prediktory, které zvyšují pravděpodobnost churnu. Tuto znalost můžete použít při stavbě propozice záchranné nabídky, nebo pro úpravu procesů ve Vaší společnosti, tak aby bylo riziko odchodů sníženo.
 • V případě, že nabízíte více produktů nebo služeb, budete vědět, který produkt je z podhledu churnu nejrizikovější. Lze tak iniciovat úpravy propozice produktu, aby se riziko snížilo na úroveň ostatních nabízených produktů.
 • Budete schopni v reálném čase doručit informaci o „rizikovosti“ zákazníka Vašim interním prodejním kanálům, které pak budou již při začátku kontaktu se zákazníkem vědět, „s kým“ mluví a upravit podle toho prodejní či záchranný scénář.

Reference v České republice

 • Telekomunikace
 • Finance
 • Pojišťovnictví
 • Sázkařské společnosti
 • FMCG

Reference v zahraničí

 • Ve Slovenské Republice
 • V Ruské Federaci

Průběh projektu

 • Diskuse, jaká zdrojová data jsou o Vašich zákaznících ve Vaší společnosti k dispozici.
 • Zajištění přístupu k těmto datům, stačí i jejich jednorázové dodání.
 • Definice případných doplňujících informací, které se budou získávat dotazováním vzorku Vašich zákazníků – např. socio-demografické a life-style charakteristiky
 • Prezentace výstupu včetně:
  • počtu rizikových zákazníků a jejich pravděpodobnost odchodu
  • popisu klíčových aktivit (eventů) vedoucích k churnu
  • popisu klíčových prediktorů vedoucích k riziku churnu
  • popisu profilu rizikových zákazníků
  • návrhu typu aktivit, které by pro záchranu mohly být realizovány
 • Předání algoritmu, který přiřazuje rizikovost ke každému zákazníkovi ve Vaší bázi.
 • Dle domluvy pomoc s přípravou a exekucí pravidelných záchranných nabídek

Termín a cena

Implementace KAM je záležitostí delší spolupráce s Vaší společností.

Obvykle cca 1 až 2 měsíce trvá fáze vyjasnění si zdrojových dat a přístupu k nim. Následně cca 1 až 2 měsíce probíhá vlastní tvorba predikčních modelů a výstupů z nich, včetně dotazovaných proměnných. Průměrná délka implementace produktu KAM u našich klientů se pohybuje v rozmezí 2 až 4 měsíců od počátku spolupráce.

Cena závisí na rozsahu projektu, ale dle naší zkušenosti je řádově příznivější v porovnání s produkty, které v této oblasti nabízejí konzultantské nebo IT firmy.