KBM Data care (KDC)

Datová hygiena, nástroj KDC, vám umožní získat maximum z vaší báze B2C či B2B dat. Tím, že data budou validována a uložena ve správné struktuře, dosáhnete vyšší doručitelnosti direct komunikace a ušetříte náklady za duplikované zásilky, popř. za zásilky posílané na neexistující adresy. KDC nabízíme pro český i slovenský jazyk.

Stáhnout produktový list

KBM Data care (KDC)

Proč právě KDC?

Při používání relativně drahého komunikačního kanálu jako je direct mail je zbytečné plýtvat náklady na zásilky, které kvůli špatně uvedené adrese nebudou nikdy doručeny. Stejně tak ani není nutné posílat stejnou zásilku stejnému zákazníkovi vícekrát.

 • Potřebujete mít jistotu, že oslovení vašich zákazníků bude v dopise napsáno správně a příjmení bude uvedeno v 5. pádu
 • V případě nákupu kontaktů z trhu nechcete platit za kontakty, které již jsou ve vaší databázi obsaženy.

Co dokážete s KDC?

 • Vaše databáze kontaktů bude udržována v tom nejlepším možném stavu.
 • Z vaší databáze budou vyřazeny duplikované záznamy.
 • V případě uvedení více položek v jednom poli (jméno a příjmení v poli příjmení), budou pole oddělena.
 • Jména a příjmení budou opravena do správné formy a u příjmení bude přidána verze příjmení v 5. pádu pro účely oslovení zákazníka.
 • Adresa bude zkontrolována oproti číselníku adres v CZ/SK a upravena, případně označena jako nedoručitelná.
 • Produkční a poštovní náklady klesnou cca o 20 % (oproti verzi dtb bez využití KDC).
 • Doručitelnost vzroste cca o 12 % (oproti verzi dtb bez použití KDC).
 • Vaše databáze bude připravena na výměnu dat s jinou (partnerskou) databází.

Reference v České republice

 • Telekomunikace
 • Finance
 • Sázkařské společnosti
 • Automotive

Reference v Slovenské republice

 • Telekomunikace

Průběh projektu

 • Předání souborů/ databází v dohodnutém formátu
 • Zpracování dat
 • Předání strukturovaných a validovaných zákaznických záznamů
 • Součástí předání je také report o stavu databáze jako výsledek validace.

Termín a cena

Pro dohodu formy předání datových zdrojů, vyjasnění datové struktury a požadavků na výstup je třeba počítat s cca 1-2 týdny. Následuje fáze samotné přípravy dat, validace a deduplikace – podle rozsahu 1-2 týdny. Projekt je ukončen předáním výstupu, vyčíslením objemu validovaných dat a počtu duplicit.

realizace celého projektu tvá cca 2-4 týdny

Cena závisí na rozsahu projektu a na objemu záznamů určených k deduplikaci a validaci. Dalším faktorem, který cenu významně ovlivní, je kvalita dodaných databází. Podle našich zkušeností je však cena řádově příznivější v porovnání s produkty, které v této oblasti nabízejí konzultantské nebo IT firmy.