KBM GEOMARKETING (KGM)

Geomarketing je nástroj, který přináší novou informační dimenzi jak o vašich stávajících, tak o potenciálních zákaznících. Umožňuje lépe pochopit potřeby, chování a postoje zákazníků ve vztahu k lokalitě, ve které žijí.

Stáhnout produktový list

KBM GEOMARKETING (KGM)

Proč právě GEOMARKETING?

Vyzkoušeli jste všechny tradiční x-sell nástroje a nejste úplně spokojeni?

S Geomarketingem získáte možnost nového vylepšení prodejních nástrojů, případně zcela nový přístup k prodeji.

Získávání nových zákazníků je v dnešní době problematické – na koho se zaměřit, jakou komunikací zaujmout? Geomarketing dává odpovědi na tyto otázky.

Geomarketing přináší nový rozměr v získávání informací a vhledu do potřeb současných i potenciálních zákazníků.

Co dokážete s KGM?

  • dosáhnete lepších prodejních výsledků při zachování stejných nákladů – díky lepšímu cílení na pouze relevantní zákazníky.
  • získáte nové možnosti v rámci lokálních kampaní namísto celonárodních, případně zaměřených na celé regiony.
  • lépe poznáte své zákazníky.

Reference v České republice

  • Telekomunikace
  • Bankovnictví

Průběh projektu

  • Diskuse o vašich záměrech, o možnostech a datových zdrojích
  • Specifi kace problému
  • Příprava Geo řešení
  • Výstupní prezentace, po dohodě také možnost pomoci s implementací

Termín a cena

Příprava a exekuce projektu obvykle trvá 1 měsíc od sjednání rozsahu projektu a očekávaných výstupů.

Cena je závislá na rozsahu projektu a nákladech vynaložených na nákup databází/podkladů od třetích stran. Podle naší zkušenosti je řádově příznivější v porovnání s produkty, které v této oblasti nabízejí konzultantské nebo IT firmy.