KBM Insight Finder (KIF)

KIF je nástroj pro segmentaci V ašich zákazníků, který V ám umožní detailně poznat V aši zákaznickou bázi. Každou komunikaci vůči zákazníkovi tak budete moci přizpůsobit do relevantní komunikační formy, za použití relevantního komunikačního kanálu/mixu.

Stáhnout produktový list

KBM Insight Finder (KIF)

Proč právě KIF?

Tržní penetrace často přesahuje produkty o 100 %. V takovém prostředí výrazně slábne efektivita akvizice nových klientů jako nástroj na plnění obchodních cílů. Tím důležitější roli pak hraje schopnost společnosti pracovat efektivně se svými stávajícími zákazníky.

KIF dokáže V aše zákazníky rozpoznat a vytěžit ze vzájemné relevantní komunikace maximální možnou hodnotu.

Co dokážete s KIFem?

 • Poznáte svou zákaznickou bázi na základě skutečného chování zákazníků. Jelikož se primárně nejedná o výzkum, pochopíte vzorce skutečného chování svých zákazníků nezamlžené jejich vlastní interpretací.
 • Obrovské množství anonymních zákazníků se zúží na cca 10 – 15 typů zákazníků, které budete velmi dobře znát a vést tak komunikaci s nimi na základě jejich skutečných potřeb.
 • Snadno zvýšíte hodnotu svých zákazníků zvýšeným používáním stávajících produktů a služeb nebo doprodejem některých vlastních produktů a služeb.
 • Získáte vždy aktuální přehled o své zákaznické bázi a budete schopni sledovat vývoj chování svých zákazníků v čase.
 • V reálném čase doručíte informaci o „typu“ zákazníka do svých interních prodejních kanálů pro usnadnění a zlepšení jejich další komunikace.

Reference v České republice

 • Telekomunikace
 • Finance
 • Pojišťovnictví
 • Sázkařské společnosti, FMCG

Reference v zahraničí

 • v Ruské Federaci – největší mobilní operátor
 • na Ukrajině – řetězec s prodejem elektroniky

Průběh projektu

 • diskuse o definování zdrojových dat, která jsou o Vašich zákaznících ve Vaší společnosti k dispozici.
 • Přístup k těmto datům, případně jednorázové dodání dat.
 • definice případných doplňujících informací získávaných dotazováním vzorku Vašich zákazníků – např. socio-demografi cké a lifestyle charakteristiky.
 • Prezentace výstupu do všech oddělení Vaší společnosti. Dle domluvy případně poskytneme také konkrétní počet kusů brožury „Kdo jsou naši zákazníci?“
 • Předání algoritmu, který přiřazuje k zákazníkům z Vaší báze konkrétní typ.
 • Dle domluvy pomoc s přípravou customer lifecycle managementu pro jednotlivé typy zákazníků vyhledané z Vaší zákaznické báze.

Termín a cena

V případě implementace KIF nejde o týdenní záležitost. Fáze vyjasnění si zdrojových dat a přístupu k nim obvykle trvá cca 1-2 měsíce. Další 3-4 měsíce jsou nezbytné pro vlastní tvorbu segmentů a jejich popis, včetně dotazovaných proměnných. Průměrná délka implementace produktu KIF u našich klientů je 6-8 měsíců od potvrzení spolupráce.

Cena závisí na rozsahu projektu, dle naší zkušenosti je však řádově nižší v porovnání s cenami za implementaci produktů nabízených v této oblasti konzultantskými nebo IT fi rmami.