KBM PROPENSITY MODEL (KPM)

KPM je nástroj, který Vám pomůže výrazně zvýšit efektivitu Vašich direct marketingových kampaní, ať již cross/up sellových (vlastní báze) i akvizičních (veřejně dostupné datové zdroje, dtb partnera) Umožňuje Vám zacílit na pouze na ty zákazníky, u nichž je vysoká pravděpodobnost nákupu Vašeho produktu či služby.

Stáhnout produktový list

KBM PROPENSITY MODEL (KPM)

Proč právě KPM?

Cíleně oslovit všechny Vaše zákazníky, tedy nakoupit všechny dostupné databáze spotřebitelů by bylo velmi nákladné a pravděpodobně neefektivní.

KPM Vám umožní zefektivnit kampaň oslovením pouze těch zákazníků, u kterých je větší pravděpodobnost, že budou mít o produkt zájem. Dosáhnete vyšší response rate a snížíte náklady na komunikaci.

V případě, že máte více různých produktů a služeb, budete oslovovat danou nabídkou pouze ty zákazníky, pro které je nabídka relevantní. Nebudete je „spamovat“ pro ně nezajímavými zprávami. Tím snižujete riziko vytvoření komunikační slepoty ve Vaší bázi.

Co dokážete s KPM?

 • Získáte možnost identifi kovat – zákazníky, kteří si Váš produkt/službu koupí – potenciální zákazníky, pro které je Váš produkt vhodný
  • zákazníky, kteří si Váš produkt/službu koupí
  • potenciální zákazníky, pro které je Váš produkt vhodný
 • Budete schopni zákazníky seřadit dle pravděpodobnosti k nákupu dané služby nebo zboží a na základě této pravděpodobnosti nastavit priority jejich oslovení, případně zvolit různé komunikační kanály – např. pro ty s vysokou pravděpodobností můžete zvolit nákladnější kanál pro oslovení.
 • Výrazně zvýšíte response rate tím, že nebudete oslovovat ty, kteří o Váš výrobek nebo službu nemají zájem. Zároveň takto snižujete riziko vzniku komunikační slepoty.
 • Můžete vytvořit individuální posloupnost nabídek určených danému zákazníkovi řazenou od nabídek produktů s nejvyšší pravděpodobností ke koupi po produkty s mírně nadprůměrnou pravděpodobností, tzv. NBO (Next Best Offer). Tuto posloupnost může nahrát do svého CRM systému a zpřístupnit ji pro všechna obchodní místa.
 • Interpretací modelu získáte zároveň popis afi nitního zákazníka pro Váš produkt nebo službu.

Reference v České republice

 • Telekomunikace
 • Finance
 • Pojišťovnictví
 • Sázkařské společnosti, FMCG

Reference v zahraničí

 • Telekomunikace
 • Retail – řetězec s prodejem elektroniky

Průběh projektu

 • Diskuse, jaká zdrojová data jsou o Vašich zákaznících ve Vaší společnosti k dispozici. V případě akvizice diskuze o tom, jaká data jsou k dispozici o potenciálních zákaznicích ve veřejně dostupných zdrojích nebo databázích vašich partnerů
 • Zajištění přístupu k těmto datům, stačí i jejich jednorázové dodání
 • Definování cílů – co by měl model predikovat, k jakému produktu hledáme afi nitu
 • Prezentace výstupu včetně:
  • přiřazení pravděpodobnosti k nákupu (afi nity) každému jednotlivému zákazníkovi
  • návrhu rozdělení zákazníků do skupin dle pravděpodobnosti k nákupu a návrh skupin k oslovení tak, aby se maximalizoval zisk
  • popisu klíčových prediktorů – faktorů, které zvyšují pravděpodobnost nákupu
  • popisu profi lu afi nitních zákazníků
 • Předání algoritmu, který přiřazuje pravděpodobnost ke každému zákazníkovi ve Vaší bázi, případně jeho implementace do Vašich systémů
 • Dle domluvy případná pomoc s přípravou a exekucí Vaších direct-marketingových kampaní založených na afi nitním modelu

Termín a cena

Příprava afinitního modelu trvá přibližně 1-2 měsíce. V úvodní fázi je nutné zjistit všechny možné zdroje dat a zajistit k nim přístup. Následně se data upravují do podoby vhodné pro modelování a probíhá tvorba modelů a výstupů z nich.

Cena závisí na rozsahu projektu, ale dle naší zkušenosti je řádově příznivější v porovnání s produkty, které v této oblasti nabízejí konzultantské nebo IT firmy.