Web Analytics

Správné nastavení analytiky vám pomůže detailně porozumět vašemu webu a přesně měřit všechny cíle. Slouží k analýze zdrojů návštěvnosti webu a chování návštěvníků na webu. Pomocí webové analytiky zjistíme, odkud přišel návštěvník webu, co hledal, jak dlouho četl naší stránku, nebo jestli uskutečnil požadovanou konverzi.

Nabídka Web Analytics

Nastavení Web Analytics

  • Vstupní krok pro nastavení měření vašeho webu. Pro vytěžení potenciálu webových stránek je nezbytné mít všechny klíčové cíle správně nastaveny a změřeny.
  • Pomůžeme vám s různými analytickými nástroji – Google Analytics, Omniture, Webtrends, aj.

Měsíční reporting

  • V okamžiku, kdy jsou KPI správně nastaveny a měřeny, monitorujeme výkon webu a připravujeme pravidelné měsíční reporty, včetně doporučení pro optimalizaci.

Audit webu

  • Na základě analýzy historických dat pohybu návštěvníků po webu identifikujeme příležitostí pro růst výkonnosti webu.

Analýza výkonnosti kampaně

  • Dokážeme maximalizovat váš konverzní poměr použitím nejefektivnějších médií. Nebo vám ušetříme zajímavou část mediálního rozpočtu při splnění stejného cíle. Dokážeme spočítat ROI pro jednotlivé placené zdroje tak, abyste mohli efektivně investovat.

Navazující nabídka

  • Pro navýšení návštěvnosti vašeho webu, klikněte na SEO
  • Pro navýšení konverzí vašeho webu, klikněte na Web Optimization
  • Pro spočítání modelu návratnosti investic stránek vašeho webu,klikněte na Web Monetization