Web Monetization

Monetizace je model umožňující finanční ocenění jednotlivých podstránek webu. To umožní soustředit se jen na ty části webu, jejichž optimalizace přinese největší ROI.

Nabídka Web Monetization

Finančním ohodnocením jednotlivých stránek vašeho webu docílíte přesného a efektivního řízení online aktivit. Získáte

  • Přesnou korunovou hodnotu sekcí vašeho webu – jejich podíl na zisku
  • Nástroj pro dynamickou prioritizaci – priority pro optimalizaci na základě ROI
  • Monetizační report – pravidelný měsíční report aktuální finanční výkonnosti webu

Navazující nabídka

  • Pro navýšení návštěvnosti vašeho webu, klikněte na SEO
  • Pro navýšení konverzí vašeho webu, klikněte na Web Optimization