Web Optimization

Návštěvy na vašem webu, které neskončí požadovanou aktivitou, jsou zbytečné. Optimalizace webu nebo kampaně je způsob, jak doručit relevanci spotřebitelům a zisk klientům. Zvýšení zisku z objednávky, zvýšení poměru úspěšnosti dokončení konverze či snížení nákladů na akvizici.

Nabídka Web Optimization

Optimalizace webu nebo bannerové kampaně spočívá v testování, měření a vyhodnocení nejoptimálnější varianty, která doručí nejvyšší konverzní poměr požadovaného cíle. Možné formy testování

  • A/B testování - testování jednoho prvku
  • Multivantní testování - testování vice prvků najednou
  • Behaviorální testování – různý obsah pro různé segmenty návštěvníků
  • Prediktivní modelování – předpovídání chování lidí na webu na základě vzorců historických dat
  • Perzonalizace – unikátní obsah pro každého návštěvníka

Navazující nabídka

  • Pro navýšení návštěvnosti vašeho webu, klikněte na SEO
  • Pro spočítání modelu návratnosti investic stránek vašeho webu,klikněte na Web Monetization